• SSD 128GB Plextor PX-128S1C

  0 trên 5

  • Capacity : 128GB
  • Sequential Read : Up to 510 MB/s
  • Sequential Write : Up to 310 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 74K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 79K IOPS
  • Controller : SMI SM2246
  • NAND Flash : TOSHIBA A19nm MLC
  • DRAM Cache : 128MB DDR3
  • Form Factor : 2.5 inch
  • Interface : SATA 6Gb/s, compatible with SATA 3Gb/s and 1.5 Gb/s
  • Power Connector : 15-pin SATA connector for DC 5V input
  • Data Connector : 7-pin SATA connector
  • Dimension (L x W x H) : 100 x 69.85 x 6.8 mm / 3.94 x 2.75 x 0.27 inch
  • Weight : 60g / 2.12oz (Max.)
  • Warranty : 3 year

  1.440.000 
 • SSD 512GB Plextor PX-512M8PeY (Cool Headsink)

  0 trên 5

  • Capacity : 512GB
  • Sequential Read : Up to 2300 MB/s
  • Sequential Write : Up to 1300 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 260K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 250K IOPS
  • Controller : Marvell 88SS1093
  • NAND Flash : TOSHIBA 15nm Toggle MLC
  • DRAM Cache : 512MB LPDDR3
  • Form Factor : Standardized PCl Express Card with Half-Height/Half-Length
  • Interface : PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
  • Power Connector : DC 12V PCI Express Slot
  • Data Connector : PCI Express Slot
  • Dimension (L x W x H) : 182 x 121.04 x 22.39 mm / 7.17 x 4.77 x 0.88 inch
  • Weight : 230g / 8.11oz (Max.)
  • Warranty : 4.5 year

  6.950.000 
 • SSD 512GB Plextor PX-512M8PeG (Cool Headsink)

  0 trên 5

  • Capacity : 512GB
  • Sequential Read : Up to 2300 MB/s
  • Sequential Write : Up to 1300 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 260K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 250K IOPS
  • Controller : Marvell 88SS1093
  • NAND Flash : TOSHIBA 15nm Toggle MLC
  • DRAM Cache : 512MB LPDDR3
  • Form Factor : M.2 2280
  • Interface : M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
  • Power Connector : M.2 connector for DC 3.3V input
  • Data Connector : M.2 connector
  • Dimension (L x W x H) : 80 x 22 x 2.3 mm / 3.15 x 0.87 x 0.09 inch
  • Weight : 10g / 0.35oz (Max.)
  • Dimension (w/ Heat sink) (L/W/H) : 80 x 22.85 x 4.79 mm / 3.15 x 0.9 x 0.19 inch
  • Weight (w/ Heat sink) : 13g / 0.46oz (Max.)
  • Warranty : 4.5 year

  6.300.000 
 • SSD 512GB Plextor EX1-512 (Gold & Silver)

  0 trên 5

  • Capacity : 512GB
  • Sequential Read : Up to 550 MB/s
  • Sequential Write : Up to 500 MB/s
  • Form Factor : Portable SSD
  • Interface : USB Type C compatible with USB 3.1 (Gen 2, 10Gbps), 3.0, 2.0
  • Power Connector : USB Type C connector for DC 5V input
  • Data Connector : USB Type C connector
  • Dimension (L x W x H) : 101.2 x 31.6 x 8.7 mm / 3.98 x 1.24 x 0.34 inch
  • Weight : 30g / 1.06oz (Max.)
  • Color : Gold, Ti-Silver
  • Operating System Supported : Windows OS / Mac OS / Linux OS / Android OS
  • Warranty : 3 year

  5.680.000 
 • SSD 256GB Plextor PX-256S1G (M2-2280)

  0 trên 5

  • Capacity : 256GB
  • Sequential Read : Up to 510 MB/s
  • Sequential Write : Up to 470 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 74K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 79K IOPS
  • Controller : SMI SM2246
  • NAND Flash : TOSHIBA A19nm MLC
  • DRAM Cache : 256MB DDR3
  • Form Factor : M.2 2280
  • Interface : M.2 SATA 6.0 Gb/s
  • Power Connector : M.2 connector for DC 3.3V input
  • Data Connector : M.2 connector
  • Dimension (L x W x H) : 80 x 22 x 3.65 mm / 3.15 x 0.87 x 0.15 inch
  • Weight : 10g / 0.35oz (Max.)
  • Warranty : 3 year

  2.320.000 
 • SSD 256GB Plextor PX-256S1C

  0 trên 5

  • Capacity : 256GB
  • Sequential Read : Up to 510 MB/s
  • Sequential Write : Up to 440 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 74K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 79K IOPS
  • Controller : SMI SM2246
  • NAND Flash : TOSHIBA A19nm MLC
  • DRAM Cache : 256MB DDR3
  • Form Factor : 2.5 inch
  • Interface : SATA 6Gb/s, compatible with SATA 3Gb/s and 1.5 Gb/s
  • Power Connector : 15-pin SATA connector for DC 5V input
  • Data Connector : 7-pin SATA connector
  • Dimension (L x W x H) : 100 x 69.85 x 6.8 mm / 3.94 x 2.75 x 0.27 inch
  • Weight : 60g / 2.12oz (Max.)
  • Warranty : 3 year

  2.250.000 
 • SSD 256GB Plextor PX-256M8PeY (Cool Headsink)

  0 trên 5

  • Capacity : 256GB
  • Sequential Read : Up to 2000 MB/s
  • Sequential Write : Up to 900 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 210K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 230K IOPS
  • Controller : Marvell 88SS1093
  • NAND Flash : TOSHIBA 15nm Toggle MLC
  • DRAM Cache : 512MB LPDDR3
  • Form Factor : Standardized PCl Express Card with Half-Height/Half-Length
  • Interface : PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
  • Power Connector : DC 12V PCI Express Slot
  • Data Connector : PCI Express Slot
  • Dimension (L x W x H) : 182 x 121.04 x 22.39 mm / 7.17 x 4.77 x 0.88 inch
  • Weight : 230g / 8.11oz (Max.)
  • Warranty : 4.5 year

  4.290.000 
 • SSD 256GB Plextor PX-256M8PeG (Cool Headsink)

  0 trên 5

  • Capacity : 256GB
  • Sequential Read : Up to 2000 MB/s
  • Sequential Write : Up to 900 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 210K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 230K IOPS
  • Controller : Marvell 88SS1093
  • NAND Flash : TOSHIBA 15nm Toggle MLC
  • DRAM Cache : 512MB LPDDR3
  • Form Factor : M.2 2280
  • Interface : M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
  • Power Connector : M.2 connector for DC 3.3V input
  • Data Connector : M.2 connector
  • Dimension (L x W x H) : 80 x 22 x 2.3 mm / 3.15 x 0.87 x 0.09 inch
  • Weight : 10g / 0.35oz (Max.)
  • Dimension (w/ Heat sink) (L/W/H) : 80 x 22.85 x 4.79 mm / 3.15 x 0.9 x 0.19 inch
  • Weight (w/ Heat sink) : 13g / 0.46oz (Max.)
  • Warranty : 4.5 year

  3.750.000 
 • SSD 256GB Plextor EX1-256 (Gold & Silver)

  0 trên 5

  • Capacity : 256GB
  • Sequential Read : Up to 550 MB/s
  • Sequential Write : Up to 500 MB/s
  • Form Factor : Portable SSD
  • Interface : USB Type C compatible with USB 3.1 (Gen 2, 10Gbps), 3.0, 2.0
  • Power Connector : USB Type C connector for DC 5V input
  • Data Connector : USB Type C connector
  • Dimension (L x W x H) : 101.2 x 31.6 x 8.7 mm / 3.98 x 1.24 x 0.34 inch
  • Weight : 30g / 1.06oz (Max.)
  • Color : Gold, Ti-Silver
  • Operating System Supported : Windows OS / Mac OS / Linux OS / Android OS
  • Warranty : 3 year

  3.430.000 
 • SSD 1TB Plextor PX-1TM8PeG (Cool Headsink)

  0 trên 5

  • Capacity : 1TB
  • Sequential Read : Up to 2500 MB/s
  • Sequential Write : Up to 1400 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 280K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 240K IOPS
  • Controller : Marvell 88SS1093
  • NAND Flash : TOSHIBA 15nm Toggle MLC
  • DRAM Cache : 1024MB LPDDR3
  • Form Factor : M.2 2280
  • Interface : M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
  • Power Connector : M.2 connector for DC 3.3V input
  • Data Connector : M.2 connector
  • Dimension (L x W x H) : 80 x 22 x 2.3 mm / 3.15 x 0.87 x 0.09 inch
  • Weight : 10g / 0.35oz (Max.)
  • Dimension (w/ Heat sink) (L/W/H) : 80 x 22.85 x 4.79 mm / 3.15 x 0.9 x 0.19 inch

  11.368.000 
 • SSD 128GB Plextor PX-128S1G (M2-2280)

  0 trên 5

  • Capacity : 128GB
  • Sequential Read : Up to 510 MB/s
  • Sequential Write : Up to 310 MB/s
  • 4KB Random Read : Up to 74K IOPS
  • 4KB Random Write : Up to 79K IOPS
  • Controller : SMI SM2246
  • NAND Flash : TOSHIBA A19nm MLC
  • DRAM Cache : 128MB DDR3
  • Form Factor : M.2 2280
  • Interface : M.2 SATA 6.0 Gb/s
  • Power Connector : M.2 connector for DC 3.3V input
  • Data Connector : M.2 connector
  • Dimension (L x W x H) : 80 x 22 x 3.65 mm / 3.15 x 0.87 x 0.15 inch
  • Weight : 10g / 0.35oz (Max.)
  • Warranty : 3 year

  1.415.000 
 • SSD 128GB Plextor EX1-128 (Gold & Silver)

  0 trên 5

  • Capacity : 128GB
  • Sequential Read : Up to 550 MB/s
  • Sequential Write : Up to 500 MB/s
  • Form Factor : Portable SSD
  • Interface : USB Type C compatible with USB 3.1 (Gen 2, 10Gbps), 3.0, 2.0
  • Power Connector : USB Type C connector for DC 5V input
  • Data Connector : USB Type C connector
  • Dimension (L x W x H) : 101.2 x 31.6 x 8.7 mm / 3.98 x 1.24 x 0.34 inch
  • Weight : 30g / 1.06oz (Max.)
  • Color : Gold, Ti-Silver
  • Operating System Supported : Windows OS / Mac OS / Linux OS / Android OS
  • Warranty : 3 year

  2.220.000 
 • SSD 256GB Plextor PX-256M6Pro

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất : Plextor
  • Dung lượng : 256GB
  • Chuẩn cắm : Sata III
  • Tốc độ ghi : 490 Mb/s
  • Tốc độ đọc : 545 Mb/s
  • Loại ổ cứng : ổ cứng thể rắn
  • Kích thước : 2.5”
  • Bảo hành : 36 tháng
  3.295.000 
 • SSD 128GB Plextor PX-128M6Pro

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất : Plextor
  • Dung lượng : 128GB
  • Chuẩn cắm : Sata III
  • Tốc độ ghi : 330 Mb/s
  • Tốc độ đọc : 545 Mb/s
  • Loại ổ cứng : ổ cứng thể rắn
  • Kích thước : 2.5”
  • Bảo hành : 36 tháng
  1.995.000 
Hỗ trợ trực tuyến
1
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web của chúng tôi. Xin vui lòng nhấn nút bắt đầu để trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Bắt đầu