Headphone Roccat

 • Roccat Headset Syva – High Performance In-ear Headset

  0 trên 5

  DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~20,000Hz
  Max. SPL at 1kHz: 96dB
  Impedance: 32Ω
  Max. input power: 10 mW Diameter: Ø10mm
  MICROPHONE
  Sensitivity at 1kHz: -40±3dB
  Impedance: ≤2.2kΩ
  Directivity: omni-directional
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 1.0 cm, Height 1.9 cm, Length 129.0 cm, Weight 5 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  3.5mm jack socket required (CTIA standard)

  1.024.000 
 • Roccat Headset Renga

  0 trên 5

  DRIVER UNITS
  Frequency response: 20∼20000Hz
  Impedance: 32Ω
  Max. SPL at 1kHz: 110dB
  Drive diameter: 50mm
  Driver unit material: Neodymium magnet
  MICROPHONE
  Sensitivity at 1kHz: -52dB
  Impedance: 2.2kΩ
  Directivity: omni-directional
  GENERAL
  Weight (Headset only): 210gr Jack plug: 3.5mm Cable length: 2.5m
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 21.0 cm, Height 20.0 cm, Length 10.0 cm, Weight 210 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  3.5mm jack socket required

  1.470.000 
 • Roccat Headset Cross

  0 trên 5

  DRIVER UNITS
  Frequency response: 20∼20000Hz
  Impedance: 32Ω
  Max. SPL at 1kHz: 98dB
  Drive diameter: 50mm
  Driver unit material: Neodymium magnet
  MICROPHONE
  Sensitivity at 1kHz: -42dB
  Impedance: 2.2kΩ
  Signal-to-noise ratio: 58dB
  GENERAL
  Weight (Headset only): 185gr
  PC cable length: 2.35m (detachable) – Jack plug: dual plug 3.5mm (3-pin)
  Mobile/Console cable length: 1.2m (detachable) – Jack plug: single plug 3.5mm (4-pin TRRS CTIA)
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 14.9 cm , Height 19.6 cm , Length 8.0 cm , Weight 185 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  3.5mm jack socket required

  2.270.000 
 • Roccat Headset Aluma

  0 trên 5

  DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~20.000Hz
  Max. SPL at 1kHz: 98dB
  Impedance: 16Ω
  Max. input power: 5 mW
  Drive diameter: Ø8mm
  Cable length: 1.2m
  MICROPHONE
  Sensitivity at 1kHz: -40dB
  Impedance: 1.6kΩ
  Directivity: omni-directional
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Weight 34 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  3.5mm jack socket required (CTIA standard)

  1.690.000 
 • Roccat Headset Kulo 7.1

  0 trên 5

  DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~20.000Hz
  Impedance: 50 Ω ± 15 %
  Max. SPL at 1kHz: 102±3dB
  Max. input power: 80 mW
  Drive diameter: 40mm
  Driver unit material: Neodymium magnet
  Driver membrane: Mylar®
  MICROPHONE
  Frequency response: 70~20.000Hz
  Sensitivity at 1kHz: -47±3dB
  Signal-to-noise ratio: 50dB
  Impedance: 2,2 KΩ
  Directivity: bi-directional
  Type: Noise filtering
  GENERAL
  Weight (Headset only): 178gr
  Connection: 2 x 3.5mm
  Cable length: 2.5m
  SOUND CARD
  Sampling Rate: 48K/44,1KHz
  Connection: USB
  Connection: 2 x 3.5mm
  Max. height/length: 27mm/250mm
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 17.0 cm, Height 18.0 cm, Length 6.5 cm, Weight 178 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  Windows® 10, Windows® 7 64 Bit, Windows® 7 32 Bit, Windows® Vista 64 Bit, Windows® Vista 32 Bit, Windows® XP 64 Bit, Windows® XP 32 Bit
  Stereo sound card for playback
  Internet connection for driver installation
  1 x 3.5mm jack (sound)
  1 x 3.5mm jack (mic)

  2.370.000 
 • Roccat Headset Kave XTD Stereo 2.0

  0 trên 5

  VIBRATION DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~20.000Hz
  Max. SPL at 1kHz: 115±2dB
  Max. input power: 400 mW
  Drive diameter: 50mm
  Driver unit material: Neodymium magnet
  Impedance: 32 Ω
  GENERAL
  Weight (Headset only): 305gr
  Cable length: 2.5m
  MICROPHONE
  Frequency response: 10~10.000Hz
  Drive diameter: 4×1.5mm
  Sensitivity at 1kHz: -32±2dB
  Signal-to-noise ratio: 50dB
  Impedance: 2.2 kΩ
  Directivity: omni-directional
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 21.0 cm , Height 19.5 cm , Length 10.2 cm , Weight 300 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  1 x 3.5mm jack (sound)
  1 x 3.5mm jack (mic)
  Stereo sound card for playback

  3.780.000 
 • Roccat Headset Kave XTD 5.1 Digital (Bluetooth)

  0 trên 5

  CENTER/FRONT/REAR DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~20.000Hz
  Max. SPL at 1kHz: 115±3dB
  Max. input power: 50 mW
  Drive diameter front: 40mm
  Drive diameter rear: 40mm
  VIBRATION DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~100Hz
  Max. input power: 300 mW
  Drive diameter: 30mm
  MICROPHONE
  Frequency response: 10~10.000Hz
  Diameter: 4×1,5mm
  Sensitivity at 1kHz: -32±2dB
  Impedance: 2,2 kΩ + 15%
  Directivity: omni-directional
  SYSTEM
  Connection: USB
  Impedance: 32 Ω
  Cable length: 3,6m
  Weight (Headset only): 335gr
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 21.0 cm , Height 19.5 cm , Length 10.2 cm , Weight 325 g
  SYSTEM REQUIREMENTS
  Windows® 10, Windows® 8.1 32 Bit, Windows® 8.1 64 Bit, Windows® 8 32 Bit, Windows® 8 64 Bit , Windows® 7 64 Bit, Windows® 7 32 Bit, Windows® Vista 64 Bit, Windows® Vista 32 Bit, Windows® XP 64 Bit, Windows® XP 32 Bit backward compatible with Bluetooth® 1.1, 1.2, 2.0 (+EDR) and 2.1.
  Bluetooth® 3.0
  Free USB Port (500 mA) for power supply

  5.590.000 
 • Roccat Headset Kave XTD 5.1 Analog

  0 trên 5

  CENTER/FRONT/REAR DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~20.000Hz
  Max. SPL at 1kHz: 115±3dB
  Max. input power: 50 mW
  Drive diameter: 40mm
  Driver unit material: Neodymium magnet
  Impedance: 32Ω
  VIBRATION DRIVER UNITS
  Frequency response: 20~100Hz
  DIMENSIONS / WEIGHT
  Width 21.0 cm, Height 19.5cm, Length 10.2cm, Weight 350g
  Max. input power: 300 mW
  Drive diameter: 30mm
  MICROPHONE
  Frequency response: 10~10.000Hz
  Drive diameter: 4×1.5mm
  Sensitivity at 1kHz: -32±-2dB
  Signal-to-noise ratio: 50dB
  Impedance: 2.2kΩ + 15%
  Directivity: omni-directional
  GENERAL
  Weight (Headset only): 335gr
  Cable length: 3m

  4.600.000 
Hỗ trợ trực tuyến
1
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web của chúng tôi. Xin vui lòng nhấn nút bắt đầu để trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Bắt đầu