Quạt tản nhiệt Case

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Fan Xigmatek Galaxy Premium 3 (CH120+CHB1) RGB Rainbow

  0 out of 5

  Fan Xigmatek Galaxy Premium 3 (CH120+CHB1) RGB Rainbow

  • Bộ 3 quạt RGB – có sẵn bộ điều khiển

  599.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair ML140 PRO LED White - Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050046-WW)

  0 out of 5

  Corsair ML140 PRO LED White – Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050046-WW)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • LED Color : White
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 20 – 97 CFM
  • Static Pressure : 0.2 – 3.0 mmH20
  • Sound Level : 16 – 37 dBA
  • Speed : 400 – 2000 RPM
  • Power Draw : 0.276 A

  890.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair ML140 PRO LED Red - Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050047-WW)

  0 out of 5

  Corsair ML140 PRO LED Red – Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050047-WW)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • LED Color : Red
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 20 – 97 CFM
  • Static Pressure : 0.2 – 3.0 mmH20
  • Sound Level : 16 – 37 dBA
  • Speed : 400 – 2000 RPM
  • Power Draw : 0.276 A

  890.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair ML140 PRO LED Blue - Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050048-WW)

  0 out of 5

  Corsair ML140 PRO LED Blue – Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050048-WW)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • LED Color : Blue
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 20 – 97 CFM
  • Static Pressure : 0.2 – 3.0 mmH20
  • Sound Level : 16 – 37 dBA
  • Speed : 400 – 2000 RPM
  • Power Draw : 0.276 A

  890.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair ML120 PRO LED Red - Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050042-WW)

  0 out of 5

  Corsair ML120 PRO LED Red – Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050042-WW)

  • Fan Size : 120mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • LED Color : Red
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 12 – 75 CFM
  • Static Pressure : 0.2 – 4.2 mmH20
  • Sound Level : 16 – 37 dBA
  • Speed : 400 – 2400 RPM
  • Power Draw : 0.299 A

  690.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair ML120 PRO LED Blue - Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050043-WW)

  0 out of 5

  Corsair ML120 PRO LED Blue – Premium Magnetic Levitation Fan (CO-9050043-WW)

  • Fan Size : 120mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • LED Color : Blue
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 12 – 75 CFM
  • Static Pressure : 0.2 – 4.2 mmH20
  • Sound Level : 16 – 37 dBA
  • Speed : 400 – 2400 RPM
  • Power Draw : 0.299 A

  690.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair SP 120 RGB LED - 3 Fan with controller (CO-9050061-WW)

  0 out of 5

  Corsair SP 120 RGB LED – 3 Fan with controller (CO-9050061-WW)

  • Fan Size : 120mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • Bearing Type : Hydraulic
  • LED Color : RGB
  • Operating Voltage : 7V – 13.2V
  • PWM Control : No
  • Airflow : 52 CFM
  • Static Pressure : 1.45 mmH20
  • Sound Level : 26 dBA
  • Speed : 1400 +/- 10%

  1.790.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair HD 140 RGB LED - 2 Fan with controller (CO-9050069-WW)

  0 out of 5

  Corsair HD 140 RGB LED – 2 Fan with controller (CO-9050069-WW)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • Bearing Type : Hydraulic
  • LED Color : RGB
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 74 CFM
  • Static Pressure : 1.85 mmH20
  • Sound Level : 18-28.6 dBA
  • Speed : 600 – 1350 +/- 10%

  2.090.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair HD 140 RGB LED - 1 Fan (CO-9050068-WW)

  0 out of 5

  Corsair HD 140 RGB LED – 1 Fan (CO-9050068-WW)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • Bearing Type : Hydraulic
  • LED Color : RGB
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 74 CFM
  • Static Pressure : 1.85 mmH20
  • Sound Level : 18-28.6 dBA
  • Speed : 600 – 1350 +/- 10%

  870.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair HD 120 RGB LED - 3 Fan with controller (CO-9050067-WW)

  0 out of 5

  Corsair HD 120 RGB LED – 3 Fan with controller (CO-9050067-WW)

  • Fan Size : 120mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • Bearing Type : Hydraulic
  • LED Color : RGB
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 54.4 CFM
  • Static Pressure : 2.25 mmH20
  • Sound Level : 18-30 dBA
  • Speed : 800 – 1725 +/- 10%

  2.350.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair HD 120 RGB LED - 1 Fan (CO-9050065-WW)

  0 out of 5

  Corsair HD 120 RGB LED – 1 Fan (CO-9050065-WW)

  • Fan Size : 120mm x 25mm
  • Flow Type : Static Pressure
  • Bearing Type : Hydraulic
  • LED Color : RGB
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • PWM Control : Yes
  • Airflow : 54.4 CFM
  • Static Pressure : 2.25 mmH20
  • Sound Level : 18-30 dBA
  • Speed : 800 – 1725 +/- 10%

  790.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair Air Series AF140 Quiet Edition (CO-9050009-WW)

  0 out of 5

  Corsair Air Series AF140 Quiet Edition (CO-9050009-WW)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Fan Type : Quiet Edition
  • Flow Type : Airflow
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • Airflow : 67.8 CFM
  • Static Pressure : 84 mmH20
  • Sound Level : 24 dBA
  • Speed : 1150 RPM
  • Power Draw : 0.1A

  390.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair Air Series AF140 LED White (CO-9050017-WLED)

  0 out of 5

  Corsair Air Series AF140 LED White (CO-9050017-WLED)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Fan Type : Quiet Edition
  • Flow Type : Airflow
  • LED Color : White
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • Airflow : 66.4 CFM
  • Static Pressure : 80 mmH20
  • Sound Level : 25.5 dBA
  • Speed : 1200 RPM
  • Power Draw : 0.23 A

  350.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair Air Series AF140 LED Red (CO-9050017-RLED)

  0 out of 5

  Corsair Air Series AF140 LED Red (CO-9050017-RLED)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Fan Type : Quiet Edition
  • Flow Type : Airflow
  • LED Color : Red
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • Airflow : 66.4 CFM
  • Static Pressure : 80 mmH20
  • Sound Level : 25.5 dBA
  • Speed : 1200 RPM
  • Power Draw : 0.23 A

  350.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  Corsair Air Series AF140 LED Blue (CO-9050017-BLED)

  0 out of 5

  Corsair Air Series AF140 LED Blue (CO-9050017-BLED)

  • Fan Size : 140mm x 25mm
  • Fan Type : Quiet Edition
  • Flow Type : Airflow
  • LED Color : Blue
  • Operating Voltage : 7V – 12V
  • Airflow : 66.4 CFM
  • Static Pressure : 80 mmH20
  • Sound Level : 25.5 dBA
  • Speed : 1200 RPM
  • Power Draw : 0.23 A

  350.000 
Send message via your Messenger App