CPU Processors

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz with Radeon™ Vega 11 Graphics

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz with Radeon™ Vega 11 Graphics

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 3.9 Ghz
  • Graphic : Radeon™ Vega 11 Processor Graphics
  • Graphics Frequency : 1250 MHz
  • Graphics Core Count : 11
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 8 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 4MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W (cTDP 45-65W)

  4.399.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz with Radeon™ Vega 8 Graphics

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz with Radeon™ Vega 8 Graphics

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Graphic : Radeon™ Vega 8 Processor Graphics
  • Graphics Frequency : 1100 MHz
  • Graphics Core Count : 8
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 4MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W (cTDP 45-65W)

  2.649.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz

  • Socket : TR4
  • Tốc độ : 3.4 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4 (2667MHz)
  • Nhân CPU : 16 Core
  • Luồng CPU : 32 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 32 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 180W

  28.999.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz

  • Socket : TR4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4 (2667MHz)
  • Nhân CPU : 12 Core
  • Luồng CPU : 24 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 32 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 180W

  23.199.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 7 1800x 3.6Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 7 1800x 3.6Ghz

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 8 Core
  • Luồng CPU : 16 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 20 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  14.990.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 7 1700x 3.4Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 7 1700x 3.4Ghz

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.4 Ghz – Turbo : 3.8 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 8 Core
  • Luồng CPU : 16 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 20 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  10.290.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz (Wraith Spire 65W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz (Wraith Spire 65W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.0 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 8 Core
  • Luồng CPU : 16 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 20 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  8.490.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6Ghz

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 12 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 16 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  6.250.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2Ghz (Wraith Spire 95W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2Ghz (Wraith Spire 95W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.2 Ghz – Turbo : 3.6 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 12 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 16 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  5.500.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1500X 3.5Ghz (Wraith Spire 95W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1500X 3.5Ghz (Wraith Spire 95W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 8 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 16 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  4.850.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz (Wraith Stealth 65W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz (Wraith Stealth 65W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.2 Ghz – Turbo : 3.4 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 8 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 8 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  4.400.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 3 1300x 3.5Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 3 1300x 3.5Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 8MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  3.390.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.1 Ghz – Turbo : 3.4 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 8MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  2.710.000