CPU Processors

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz with Radeon™ Vega 11 Graphics

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz with Radeon™ Vega 11 Graphics

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 3.9 Ghz
  • Graphic : Radeon™ Vega 11 Processor Graphics
  • Graphics Frequency : 1250 MHz
  • Graphics Core Count : 11
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 8 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 4MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W (cTDP 45-65W)

  4.390.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Dual Core G4600 3.6Ghz (Kaby Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Dual Core G4600 3.6Ghz (Kaby Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Kaby Lake)
  • Tốc độ : 3.6 Ghz
  • IGP : Intel® HD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
  • Nhân CPU : 2 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 3MB
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 51W

  1.760.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Dual Core G4400 3.3Ghz (Skylake)

  0 out of 5

  CPU Intel Dual Core G4400 3.3Ghz (Skylake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Skylake)
  • Tốc độ : 3.3 Ghz
  • IGP : Intel® HD Graphics 510
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
  • Nhân CPU : 2 Core
  • Luồng CPU : 2 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 3 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 54W

  1.209.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i7-8700K 3.7Ghz (Coffee Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i7-8700K 3.7Ghz (Coffee Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Coffee Lake)
  • Tốc độ : 3.7 Ghz – Turbo : 4.7 Ghz
  • IGP : Intel® UHD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2400/2666
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 12 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 12 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  Đang cập nhật
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i7-8700 3.6Ghz (Coffee Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i7-8700 3.6Ghz (Coffee Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Coffee Lake)
  • Tốc độ : 3.2 Ghz – Turbo : 4.6 Ghz
  • IGP : Intel® UHD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2400/2666
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 12 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 12 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  Đang cập nhật
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i5-8600K 3.6Ghz (Coffee Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i5-8600K 3.6Ghz (Coffee Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Coffee Lake)
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 4.3 Ghz
  • IGP : Intel® UHD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2400/2666
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 6 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 9 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  Đang cập nhật
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i5-8400 2.8Ghz (Coffee Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i5-8400 2.8Ghz (Coffee Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Coffee Lake)
  • Tốc độ : 2.8 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • IGP : Intel® UHD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2400/2666
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 6 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 9 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  Đang cập nhật
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i5-7600 3.5Ghz (Kaby Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i5-7600 3.5Ghz (Kaby Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Kaby Lake)
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 4.1 Ghz
  • IGP : Intel® HD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 6 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  5.440.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i5-7500 3.4Ghz (Kaby Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i5-7500 3.4Ghz (Kaby Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Kaby Lake)
  • Tốc độ : 3.4 Ghz – Turbo : 3.8 Ghz
  • IGP : Intel® HD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 6 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  4.930.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i5-7400 3.0Ghz (Kaby Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i5-7400 3.0Ghz (Kaby Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Kaby Lake)_x000D_
  • Tốc độ : 3.0 Ghz – Turbo : 3.5 Ghz_x000D_
  • IGP : Intel® HD Graphics 630_x000D_
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V_x000D_
  • Nhân CPU : 4 Core_x000D_
  • Luồng CPU : 4 Threads_x000D_
  • Bộ nhớ đệm : 6 MB SmartCache_x000D_
  • Dây truyền công nghệ : 14nm

  4.340.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i3-8100 3.6Ghz (Coffee Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i3-8100 3.6Ghz (Coffee Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Coffee Lake)
  • Tốc độ : 3.6 Ghz
  • IGP : Intel® HD Graphics 630
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2400
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 6 MB SmartCache
  • Dây truyền công nghệ : 14nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  2.940.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU Intel Core i3-7100 3.9Ghz (Kaby Lake)

  0 out of 5

  CPU Intel Core i3-7100 3.9Ghz (Kaby Lake)

  • Socket : Intel LGA 1151 (Kaby Lake)_x000D_
  • Tốc độ : 3.9 Ghz_x000D_
  • IGP : Intel® HD Graphics 630_x000D_
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V_x000D_
  • Nhân CPU : 2 Core_x000D_
  • Luồng CPU : 4 Threads_x000D_
  • Bộ nhớ đệm : 3 MB SmartCache_x000D_
  • Dây truyền công nghệ : 14nm_x000D_

  2.735.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz with Radeon™ Vega 8 Graphics

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz with Radeon™ Vega 8 Graphics

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Graphic : Radeon™ Vega 8 Processor Graphics
  • Graphics Frequency : 1100 MHz
  • Graphics Core Count : 8
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 4MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W (cTDP 45-65W)

  2.649.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz

  • Socket : TR4
  • Tốc độ : 3.4 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4 (2667MHz)
  • Nhân CPU : 16 Core
  • Luồng CPU : 32 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 32 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 180W

  27.990.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz

  • Socket : TR4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4 (2667MHz)
  • Nhân CPU : 12 Core
  • Luồng CPU : 24 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 32 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 180W

  22.190.000 
Send message via your Messenger App