Product Tag - nguồn antec

 • Nguồn ANTEC VP500PC (Đen)

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: VP500PC
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 500W
  • Chứng nhận 80Plus: Không
  • Nguồn điện: 230VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  895.000 
 • Nguồn ANTEC TruePower TP-750C

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: TP-750C
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 750W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Gold
  • Nguồn điện: 230VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  2.450.000 
 • Nguồn ANTEC Neo ECO II 650W

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: Neo Eco II 650
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 650W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Bronze
  • Nguồn điện: 230VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  1.630.000 
 • Nguồn ANTEC Neo ECO II 550W

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: Neo Eco II 550
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 550W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Bronze
  • Nguồn điện: 230VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  1.410.000 
 • Nguồn ANTEC HCP-1300W

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: HCP-1300
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 1300W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Platium
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  6.950.000 
 • Nguồn ANTEC HCP-1000W

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: HCP-1000
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 1000W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Platium
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  4.880.000 
 • Nguồn ANTEC HCG-850M

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: HCG-850M
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 850W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Bronze
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  2.675.000 
 • Nguồn ANTEC HCG-750M

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: HCG-750M
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 750W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Bronze
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  2.385.000 
 • Nguồn ANTEC HCG-620M

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: HCG-620M
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 620W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Bronze
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  1.825.000 
 • Nguồn ANTEC HCG-520M

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: HCG-520M
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 520W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Bronze
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  1.615.000 
 • Nguồn ANTEC EDGE 750W

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: EDGE 750
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 750W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Gold
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 5 năm
  3.025.000 
 • Nguồn ANTEC EDGE 650W

  0 trên 5

   

  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: EDGE 650
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 650W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Gold
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 5 năm
  2.655.000 
 • Nguồn ANTEC EDGE 550W

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: EDGE 550
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 550W
  • Chứng nhận 80Plus: 80 Plus Gold
  • Nguồn điện: 100VAC – 240VAC
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 5 năm
  2.380.000 
 • Nguồn ANTEC BP400PX (Đỏ)

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: BP400PX
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 400W
  • Chứng nhận 80Plus: Không
  • Nguồn điện: 230V
  • Trọng lượng: 1.8Kg
  • Bảo hành: 3 năm
  670.000 
 • Nguồn ANTEC BP300S

  0 trên 5
  • Hãng sản xuất: Antec
  • Tên sản phẩm: BP300S
  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất: 300W
  • Chứng nhận 80Plus: Không
  • Nguồn điện: 230V
  • Trọng lượng: 1.75Kg

  Bảo hành: 3 năm

  475.000 
Hỗ trợ trực tuyến
1
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web của chúng tôi. Xin vui lòng nhấn nút bắt đầu để trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Bắt đầu

Trang web đang được nâng cấp nên tạm thời chưa cập nhật sản phẩm mới, dự kiến nâng cấp đến hết ngày 31/10/2017 Giải tán