Product Tag - Ryzen

 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4Ghz

  • Socket : TR4
  • Tốc độ : 3.4 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4 (2667MHz)
  • Nhân CPU : 16 Core
  • Luồng CPU : 32 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 32 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 180W

  27.990.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5Ghz

  • Socket : TR4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4 (2667MHz)
  • Nhân CPU : 12 Core
  • Luồng CPU : 24 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 32 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 180W

  22.190.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 7 1800x 3.6Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 7 1800x 3.6Ghz

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 8 Core
  • Luồng CPU : 16 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 20 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  12.490.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 7 1700x 3.4Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 7 1700x 3.4Ghz

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.4 Ghz – Turbo : 3.8 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 8 Core
  • Luồng CPU : 16 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 20 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  9.290.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz (Wraith Spire 65W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0Ghz (Wraith Spire 65W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.0 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 8 Core
  • Luồng CPU : 16 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 20 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  8.490.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6Ghz

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6Ghz

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.6 Ghz – Turbo : 4.0 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 6 Core
  • Luồng CPU : 12 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 16 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 95W

  5.590.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1500X 3.5Ghz (Wraith Spire 95W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1500X 3.5Ghz (Wraith Spire 95W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 8 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 16 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  4.490.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz (Wraith Stealth 65W Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz (Wraith Stealth 65W Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.2 Ghz – Turbo : 3.4 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 8 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 8 MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W
  • AMD Wraith Spire Cooler

  4.400.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 3 1300x 3.5Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 3 1300x 3.5Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.5 Ghz – Turbo : 3.7 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 8MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  3.390.000 
 • Bạn vừa mới thêm sản phẩm này vào giỏ hàng :

  CPU AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  0 out of 5

  CPU AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz (Wraith Stealth Cooler)

  • Socket : AM4
  • Tốc độ : 3.1 Ghz – Turbo : 3.4 Ghz
  • Unlocked : YES
  • Graphic : None
  • Bus Ram hỗ trợ : DDR4
  • Nhân CPU : 4 Core
  • Luồng CPU : 4 Threads
  • Bộ nhớ đệm : 8MB Cache
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 65W

  2.710.000 
Send message via your Messenger App